Komisia návrhová (2014-2018)

  • Typ: Komisia
  • Návrhová komisia zasadá pri každom rokovaní miestnej rady a miestneho zastupiteľstva a spracováva uznesenia v zmysle rokovacieho poriadku.