Komisia dopravy, životného prostredia a verejného poriadku - 25. zasadnutie 19.02.2018