Bod č. 7

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016 o poskytovaní dotácií k rozpočtu MČ B-NM


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.