Bod č. 4

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa doby nájmu časti nebytových priestorov pre


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.