Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2018-2022) - 10. zasadnutie 24.02.2020

  • 24. februára 2020, 17:00 h
  • v budove Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto v miestnosti č. 619 na 6. poschodí.
  • Junácka 1, Bratislava
  • Predsedajúci: Mgr. Vlačiky Martin, PhD.