Bod č. 5

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2015


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.