Bod č. 4

Návrh na prijatie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto do spolku „Nové Mestá v Európe“


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.