Bod č. 3

Návrh nového znenia VZN MČ BA-NM o dodržaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ktorý sa zrušuje VZN MČ BA-NM č.4/1996 o dodržaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.