Bod č. 2

Voľba členov a) návrhovej komisie b) overovateľov záznamu a uznesení


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.