Úplné znenie 2017/2 - pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Informácie
  • Účinné od: 09.10.2020
  • Schválené: 23.09.2020