2023/8 Trhový poriadok príležitostných trhov pred polyfunkčnou budovou na adrese Vajnorská 21 A, Bratislava-Nové Mesto

Informácie
  • Účinné od: 15.10.2023
  • Schválené: 26.09.2023