2023/7 trhový poriadok príležitostných trhov v Stredisku kultúry Bratislava- Nové Mesto

Informácie
  • Účinné od: 19.07.2023
  • Schválené: 27.06.2023