2023/6 o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na pobyt detí v súkromných materských školách

Informácie
  • Účinné od: 15.07.2023
  • Schválené: 27.06.2023