2023/5 záväzná časť Územného plánu zóny Nobelova

Informácie
  • Účinné od: 01.06.2023
  • Schválené: 04.04.2023