2023/11 Výška príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto

Informácie
  • Účinné od: 01.01.2024
  • Schválené: 12.12.2023