2020/7 pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Informácie
  • Účinné od: 09.10.2020
  • Schválené: 23.09.2020