2019/10 o miestnych daniach

Informácie
  • Účinné od: 01.01.2020
  • Schválené: 10.12.2019