2018/2 trhový poriadok v objekte Tržnica, Šancová 112 Bratislava

Informácie
  • Účinné od: 27.04.2018
  • Schválené: 10.04.2018