2018/11 o podmienkach držania psov na území MČ BNM

Informácie
  • Účinné od: 27.09.2018
  • Schválené: 11.09.2018