2018/1 podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v MČ BNM

Informácie
  • Účinné od: 27.04.2018
  • Schválené: 10.04.2018