2017/2 pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Informácie
  • Účinné od: 01.05.2017
  • Schválené: 14.02.2017