2017/1 o miestnom poplatku za rozvoj (úplné znenie)

Informácie
  • Účinné od: 04.06.2020
  • Schválené: 19.05.2020