2016/5 úplné znenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ BNM

Informácie
  • Účinné od: 25.03.2022
  • Schválené: 08.03.2022