2015/5 zo dňa 16. 6. 2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov na štadióne INTER Bratislava

Informácie
  • Účinné od: 02.07.2015
  • Schválené: 16.06.2015