1996/3 starostlivosť o zeleň

Informácie
  • Účinné od: 17.07.1996
  • Schválené: 25.06.1996