2016/10 o miestnych daniach

Informácie
  • Účinné od: 01.01.2017
  • Schválené: 16.12.2016