Bod č. 19

Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok z OPKŽP - Revitalizáciu parku Ľudového námestia .


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.