Bod č. 15

  • Zasadnutie: Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) - 9. zasadnutie 24.09.2019
  • Prekladatelia: JUDr. Ing. Ľubomír Baník - prednosta MÚ B-NM
  • Prizvaný/í: Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková - vedúca odd. právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov
    Andrea Vráblová - referentka odd. právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov

Návrh na pomenovanie novej ulice v katastrálnom území Vinohrady, v lokalite Koziarka


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.