Bod č. 9

Návrh na prijatie ponuky MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava, IČO: 36 21 15 41 pre Základnú školu s Materskou školou Kalinčiakova 12, Bratislava – rekonštrukcia zdroja tepla a zabezpečovanie dodávky tepla


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.