Bod č. 46

  • Zasadnutie: Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) - 19. zasadnutie 16.12.2020
  • Prekladatelia: JUDr. Ing. Ľubomír Baník - prednosta MÚ B-NM
  • Prizvaný/í: Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková - vedúca oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov
    Ing. Pavel Malo - vedúci oddelenia správy majetku a vnútornej správy
    Mgr. Mária Mäsiarová - referent oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov

Návrh na schválenie nájmu obecného bytu žiadateľke Bc. Renáte Knausovej na dobu určitú počas trvania pracovného pomeru v ZŠ s MŠ Odborárska


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.