Bod č. 27

Návrh na schválenie prenájmu časti stavby - garáže pod knižnicou na Pionierskej 12 v Bratislave pre Ježkove oči, so sídlom Hattalova 12/B v Bratislave, IČO: 42 356 228


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.