Bod č. 11

Návrh na schválenie kapitálových výdavkov na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie Strediska kultúry BNM


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.