Bod č. 3

Návrh všeobecného záväzného nariadenia, ktorým je vyhlásená záväzná časť Územného plánu zóny Podhorský pás (2006)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.