2022/2 o určení spádových materských škôl

Informácie
  • Účinné od: 01.05.2022
  • Schválené: 12.04.2022