2020/1 o spôsobe bezúročného splácania ceny prevádzaných bytov, ateliérov a pozemkov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Informácie
  • Účinné od: 20.02.2020
  • Schválené: 04.02.2020