2017/3 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Informácie
  • Účinné od: 26.04.2017
  • Schválené: 11.04.2017