Bod č. 17

Návrh na schválenie nadobudnutia nehnuteľného majetku do vlastníctva Mestskej časti Bratislava – Nové mesto v správe organizácie EKO – podnik verejnoprospešných služieb


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.