Úplné znenie 2017/2 - pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Informácie
  • Účinné od: 16.07.2017
  • Schválené: 30.06.2017