Úplné znenie 2010/03 o podmienkach držania psov

Informácie
  • Účinné od: 27.09.2018
  • Schválené: 11.09.2018