Bod č. 32

Správa o vyhodnotení zimnej údržby komunikácií III. a IV. triedy, peších komunikácií a verejných priestranstiev za zimné obdobie 2017/2018


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.