Bod č. 22

Návrh na určenie obvodov, počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a počtu poslancov vo volebných obvodoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov 2018 – 2022 mestskej časti Bratislava-Nové Mesto


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.