Bod č. 20

Rôzne
R1 - Návrh na dočasné využitie finančných prostriedkov z už načerpaného úveru
R2 - Návrh na použitie úverových prostriedkov na kapitálové výdavky


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.