Bod č. 8

Návrh na schválenie podania žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre projekt „MŠ VIHORLATSKÁ - ROZŠÍRENIE KAPACÍT“


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.