Bod č. 2

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.