Bod č. 17

Voľba zástupcov MČ - členov rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.