Bod č. 20

Rôzne
20.1 - Správa z kontroly nakladania s finančnými prostriedkami na vybudovanie voľnočasového areálu Športpark Jama
20.2 - Zvýšenie transparentnosti (poslanecký návrh - poslanec Ing. Pavol Troiak)
20.3 - Informovanie o spracovaní územných plánov zón a urbanistických štúdií dopravy (poslanecký návrh - poslanec Mgr. Martin Vlačiky, PhD.)
20.4 - Televízia Bratislava - návrh na zrušenie (poslanecký návrh - poslanec Vladimír Volf)
20.5 - Výberové konanie na funkciu riaditeľa EKO-podniku VPS (poslanecký návrh - poslanec Ing. Libor Gašpierik)
20.6 - Schvaľovanie zmlúv na čiastočné alebo neúplné nefinančné plnenie (poslanecký návrh - poslanec Mgr. Ing. Katarína Šebejová, PhD.)
20.7 - Konská železnica (poslanecký návrh - poslanec Mgr. Peter Weiss)
20.8 - Stavba "Jaskáč" (poslanecký návrh - poslanec Ing. Mgr. Darina Timková)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.