Bod č. 26

Rôzne
R1 - Návrh na výmenu bytu č. 46 na Bojnickej 23 nájomkyni Božene Farkašovej
(Poslanecký návrh poslankýň Ing., Mgr. Kataríny Šebejovej, PhD. a Ing. Kataríny Augustinič)
R2 - Návrh na zrušenie uznesenia č. 30/18 z 13.07.2021 o zámere prevodu bytov v bytových domoch súp. Č. 6959, 7694 a 7545 na Bojnickej ulici v Bratislave do vlastníctva tým nájomcom, ktorí majú nájom bytov v uvedených bytových domoch dojednaný na dobu určitú, ak o kúpu bytu požiadajú
(Poslanecký návrh poslankýň Ing., Mgr. Kataríny Šebejovej, PhD. a Ing. Kataríny Augustinič)


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.