Bod č. 35

Rôzne
R01 - Návrh na zápis pamiatok do zoznamu pamätihodností Bratislava-Nové Mesto
Poslanecký návrh poslancov (Filipovič, Korček, Balga, Gašpierik, Lovich, Kuzma)
R02 - Poskytnutie súčinnosti pri zavedení plynu (Poslanecký návrh poslankyne Šebejovej)


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.