Bod č. 19

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2019, ktorým sa vyhradzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie volebných plagátov v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto počas volebnej kampane pre voľby prezidenta Slovenskej republiky


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.