Bod č. 10

Voľba predsedov a podpredsedov stálych komisií Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre volebné obdobie rokov 2018-2022


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.